Sivusto on arkistoitu, eikä sitä enää päivitetä

Asuminen ja hoito

Hevosta voidaan pitää pilttuussa, karsinassa tai pihatossa. Pilttuussa hevonen on kytketty seinään eikä pysty kääntymään. Karsinassa hevonen on irti ja sillä on tilaa kääntyä.

Hevonen voi kuitenkin paremmin, kun se saa halutessaan liikkua enemmän ja itse valita, milloin se liikkuu ja milloin se on paikallaan. Siksi pihatto on nopeasti yleistyvä tapa pitää hevosia. Pihatossa hevonen voi itse valita, onko se sisällä vai ulkona. Sillä on myös muita hevosia seuranaan.

Hevosen pitää päästä liikkumaan vapaasti päivittäin. Lisäksi hevosen liikunta voi olla ratsastamista, ajoa tai vaikka talutuslenkki.

Näköyhteys lajitovereihin

Karsinatallissa asuvan hevosen kohdalla on hyvä tarkistaa, etteivät karsinoiden väliseinät ole umpinaiset koko matkalta, jotta hevonen voi nähdä lajitovereitaan. Koska karsinoissa vierekkäin asutettavat hevoset ovat hevosten luontaiseen käyttäytymiseen nähden toisiaan kovin lähellä on tosin myös hyvä, että osa väliseinästä on umpinainen niin, että hevonen pystyy halutessaan vetäytymään hieman omaan rauhaan. Kokonaan ilman näköyhteyttä lajitovereihin hevosen ei kuitenkaan ole hyvä olla.

Tallinpitäjän olisi hyvä myös tarkkailla hevosia ulkona. Mitkä hevoset viettävät aikaa lähellä toisiaan? Mitkä hevoset leikkivät, vaikka aidan yli? Ottamalla hevosten keskinäiset välit huomioon tallin sisälläkin saa usein sekä tyytyväisemmät hevoset että rauhallisemman talliympäristön.

Vain hyvin toimeen tulevat hevoset keskenään

Sama tarkkailun tarve koskee myös pihattoja. Vaikka ihmisen työmäärän kannalta voi tuntua hyvältä ratkaisulta rakentaa yksi suuri pihatto isolle hevosryhmälle, se ei ole hevosten lajityypillisen käyttäytymisen kannalta paras ratkaisu. Jos hevosia on kymmeniä, tilaa pitää olla niin paljon, että hevoset voivat halutessaan muodostaa pienempiä alaryhmiä ja laumassa muita hevosia väistävät yksilötkin pääsevät halutessaan suojaan. Eräässä tutkimuksessa todettiin, että hevoset lepäsivät makuulla eniten, kun niillä oli käytössään puolitoistakertaisesti tilaa vähimmäissuosituksiin nähden.  

Keskenään hyvin viihtyviä hevosia voi kuitenkin mahtua yllättävänkin monta samalle alueelle. Ruunilla ja nuorilla hevosilla on usein pienempi henkilökohtaisen tilan tarve kuin vanhemmilla tammoilla. Käytännössä pienryhmäpihatto, jossa jokaisessa ryhmässä on muutamia keskenään hyvin toimeen tulevia hevosia lienee hevoselle useimmiten paras vaihtoehto.

TIESITKÖ? Pihatossa on tilava aitaus ja suoja, jonne hevoset voivat halutessaan mennä tuulelta ja hyönteisiltä suojaan. Suojassa pitää olla niin paljon tilaa, että kaikki hevoset mahtuvat hyvin sisään. Kaksi oviaukkoa auttaa estämään hevosten välisiä riitoja. Jos hevosille on monta ruokintapistettä aitauksessa, ne liikkuvat ja voivat siksi paremmin.